Alcúdia suspèn en gestió de residus

Local

Alcúdia suspèn en gestió de residus

Alcúdia és un dels pobles amb una generació per càpita (769 kg per habitant i any) de residus més grans de Mallorca i del conjunt de les Illes Balears.

En aquest camp el municipi presenta  nombrosos problemes: un dels índexs de recollida selectiva més baixos de tota l’illa (<25%). La matèria orgànica representa el 40% en pes de la bossa tipus  i no disposa de cap servei de recollida selectiva en tot el municipi. El servei de deixalleria no està garantit, de forma independent o mancomunada, als ciutadans…

En suma tots els indicadors estudiats demostren que calen reformes urgents, en diferents àmbits, per millorar el sistema de gestió de residus a Alcúdia si es volen assolir els objectius que proposa el PDSRNPM.

Aquest pla pretén disminuir la producció de residus, incrementar l’índex de reciclatge i reutilització, garantir el servei de recollida selectiva i transport de residus domèstics no perillosos i perillosos generats en domicilis de la ciutadania i comerços, incrementar l’índex de recollida selectiva garantir el servei de deixalleria etc.

 

El Consell de Mallorca reuneix els ajuntaments per tractar els plans de prevenció i gestió de residus

En aquest sentit el Consell de Mallorca ha reunit als ajuntaments el dia 06 de juny per presentar la Jornada sobre Plans de Prevenció i Gestió de Residus, en el marc de les trobades tècniques sobre residus amb els ajuntaments.

La consellera Ribot i el director insular de Residus, Juan Carrasco, arran de la demanda dels municipis de tenir trobades periòdiques per compartir experiències i problemàtiques, varen engegar un programa d’assessorament tècnic als municipis de Mallorca en temes de residus.     

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient ha destacat que «l’objectiu  d’aquesta trobada és engrescar-vos a fer els vostres plans de prevenció. Amb la seva elaboració els ajuntaments es doten d’una eina de treball que recull, ordena i planifica les actuacions que en un futur es duran a terme. Hem d’involucrar la ciutadania en la incorporació d’hàbits nous que facin factible el compliment del Pla», ha afegit la consellera Ribot.

Sobre la Jornada de Plans de Prevenció i Gestió de Residus, el director insular de Residus, Juan Carrasco, ha remarcat que «el nostre paper com a ens supramunicipal és estar al costat dels ajuntaments a tots els nivells i en l’àmbit dels residus estam fent tota la feina possible per estar a l’altura del que necessiteu».

 

Més informació: https://web.conselldemallorca.cat/gestio-de-residus