En aquest any es compleixen 100 anys de la mort del poeta i prevere Miquel Costa i Llobera 1854-1922

Historia

En aquest any es compleixen 100 anys de la mort del poeta i prevere Miquel Costa i Llobera 1854-1922

Miquel Costa i Llobera va néixer a Pollença el 10 de març de 1854 i va morir mentre predicava a Palma el 16 d’octubre de 1922.

  L’ajuntament de Pollença va proclamar l’any 2022 << Any Costa i Llobera >> durant aquest any es duran a terme nombrosos actes per a difondre la seua trajectòria i personalitat d’un dels grans poetes en llengua catalana.

  Fill il·lustre de Pollença, fou un sacerdot de vida modèlica i aspirant a la perfecció, amb una destacada formació en teologia obtinguda a Roma (1885-1888). Fou un dels membres més destacats de l’Església mallorquina de finals del segle XIX i principis del XX, on coincidí amb el bisbe Pere Joan Campins, i fou nomenat Canonge de la Seu de Mallorca.

Costa destacà també en el camp de la cultura, fet pel qual és considerat un dels prohoms de la fase final de la Renaixença i un dels grans poetes en llengua catalana de tots els temps, amb obres de reconegut prestigi com ara “El Pi de Formentor” (1875) o Horacianes (1906). Va obtenir diversos guardons en els Jocs Florals de Barcelona, i fou membre de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua i de l’Institut d’Estudis Catalans (1919).

Miquel Costa Llobera - foto

  Era fill de Miguel Costa i Cifre un dels majors terratinents de Pollença i Alcúdia, i ténia dos germans: en Martí i na Catalina.

  La relació de Miguel Costa i Llobera amb Alcúdia va ser sempre molt especial, l´historiador Pere Ventayol compte que es va sentir captivat en celebrar missa en la Victòria i veure tan sublim panorama, va escriure uns gojos en record i lloança de la Mare de Deu.

  La família Costa havia heretat el casal del carrer Sant Vicent conegut com a » Can Costa» i nombroses finques: Can Xenet, Vertaient, és Braçals, Santa Ana o s`hort den Sureda.

  L’any 1873, el jove poeta va dedicar un poema al claper d´eus Evols de la finca familiar de can Xanet, avui desaparegut.

  L’any 1894, una peregrinació de les filles de María de Pollença va visitar la cova de Sant Martí, per a tal acte va compondre expressament uns gojos molt bells.

  El 10 de juliol 1921, va predicar don Miguel Costa en la capella del Mal Pas amb motiu de la seua benedicció.

  L’any 1922, l’ajuntament d´Alcúdia va proposar canviar el carrer del Verdet a la memòria del senyor Miquel Costa i Cifre, ja difunt, davant el compromís contret per la cessió d’un tros de terra en les finques: l´Era i Santa Ana.

 

Redacción: Juan Juan Saurina