Illes Balears vol ser pionera en turisme sostenible

Baleares Bienestar y salud

Illes Balears vol ser pionera en turisme sostenible

Fa més de vint anys que sabem que la Promoció de la salut en el treball és un component essencial del desenvolupament social i econòmic d’un país.

A la Conferència internacional de Promoció de la salut de Shanghai, l’any 2016, es va concloure que la Promoció de la salut era útil per avançar cap a un món més sostenible, seguint el camí proposat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per això, no entenem perquè el Govern de les Illes Balears no ha aprofitat el Decret llei de mesures urgents per a la circularitat i sostenibilitat del turisme a les Illes Balears per incorporar la perspectiva de Promoció de la salut, i s’ha conformat amb mesures aïllades, com els llits elevables, que són visibles, però a la llarga no són efectives.

La Promoció de la salut en el treball proposa treballar simultàniament amb les persones, l’organització del treball, l’entorn físic, les polítiques de la empresa, factors no laborals com la família o el barri on estan les empreses, i l’equitat, perquè ningú es quedi enrere per motius de gènere, edat, nivell d’estudis, cultura, país de procedència…. I no, no és una utopia. El Institut de Seguretat i Salut en el Treball ja va en aquest sentit des de 2013 (https://www.insst.es/red-espanola-de-empresas-saludables). A les nostres illes quan?

Articulo de Marieta la salubrista