SALVEM L’ATENCIÓ PRIMÀRIA !

Baleares

SALVEM L’ATENCIÓ PRIMÀRIA !

Concentració dissabte 11 de juny a les 11 h. Plaça d’Espanya (Palma)

La població i els professionals de l’atenció primària de les Illes Balears estem patint quan volem fer servir o fer feina en uns serveis sanitaris públics que fins ara eren un model de referència internacional i que veiem com es deterioren dia a dia. Quan demanes una cita amb el teu professional de capçalera les esperes són inacceptables i els problemes que han de ser resolts als centres de salut tarden molt de temps a ser vistos. Consultar presencialment amb el teu metge o infermera s’ha convertit en un fatigós esforç, producte de la falta de personal, les deficients condicions de molts dels centres i les lògiques conseqüències de la pèrdua d’un model en el qual veure’s compromès.
La Conselleria de Salut no destina els recursos suficients a l’atenció primària i ha abandonat la referència d’un model públic de serveis, que era motiu d’orgull. Els professionals desorientats i desmotivats tiren la tovallola, i en conseqüència els ciutadans que poden contracten serveis privats.

L’ATENCIÓ PRIMÀRIA AIXÍ ES MOR

Per aquests motius i juntament amb la resta de l’Estat ens mobilitzem i demanem:

  1. Que es publiquin periòdicament (amb la finalitat que es gestionin) les demores per a l’Atenció Primària, en medicina de família, pediatria i infermeria, especificant-se per a consultes presencials i telefòniques, així com el percentatge de població que espera més d’una setmana.
  2. Que s’asseguri l’atenció presencial en aquells casos en què així sigui sol·licitada per les persones a l’hora de demanar cita, garantint que les demandes d’atenció no urgents s’atenguin en menys de 48 hores,
  3. Que augmentin els recursos públics de l’ Atenció Primària, assolint el 25% de la despesa sanitària pública. Aquests recursos s’han de destinar a l’augment de personal existent i a la necessària incorporació de nous professionals als equips (Fisioteràpia, Llevadores, Treball Social, Salut Mental, Logopèdia, Atenció Precoç, Farmàcia/Farmacologia). Amb la finalitat d’assolir els estàndards internacionals professional /població atesa
  4. Que es recuperi i desenvolupi el model d’Atenció Primària tal com va ser concebut en el seu origen,
    especialment l’orientació comunitària als centres de salut, la desmedicalització de la societat i el treball en xarxa amb els agents socials (associacions veïnals, ajuntaments, altres sectors) per millorar l’atenció sociosanitària especialment a persones grans i a altres grups vulnerables.
  5. Reclamem a la Conselleria un Pla concret d’atenció primària amb accions, pressupost, personal a incorporar, calendari d’implantació i que sigui finançat almenys amb un % del pressupost similar al d’altres comunitats autònomes.                                                                                                                                                                                                                                    L’ atenció primària és la base d’ un sistema de salut per a tota la població, compromès amb l’ equitat i l’ atenció als grups més vulnerables. Permetre el deteriorament d’aquesta suposa un greu retrocés en els drets protegits per la nostra constitució en favor de prioritzar el negoci de la salut que ens allunya de la justícia social Animem a la ciutadania de les Illes Balears, a manifestar amb la seva presència el suport a aquestes reivindicacions el proper dissabte dia 11 de Juny a les 11 hores a la Plaça d’Espanya de Palma.